Therapie

Titel Sectie Menu positie
zygomycose Therapie Systemische schimmelinfecties
wortelabces Therapie Mond en bovenste luchtwegen
varicella - waterpokken Therapie Huid en weke delen
varicella - radiculitis/myelitis Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
vaginitis (Trichomonas vaginalis) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
vaginitis (Candida) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
urosepsis Therapie Nieren en urinewegen
Urineweginfectie bij transplantaatnier Therapie Nieren en urinewegen
urineweginfectie bij cystenier Therapie Nieren en urinewegen
urineweginfectie bij catheter a dem. Therapie Nieren en urinewegen
urethritis (man) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
tuberculose Therapie Tuberculose
trypanosomiasis (slaapziekte) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Tromboflebitis na infuus Therapie Huid en weke delen
trichuriasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
trichinose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
toxoplasmosis cerebri Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
toxoplasmose bij zwangeren Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA, Tropische en Parasitaire infecties
toxocariasis (viscerale larva migrans) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
toxic shock syndroom Therapie Huid en weke delen
tonsillitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
taeniasis (lintworm) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
syfilis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
strongyloidiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
spruw, tropische Therapie Tropische en Parasitaire infecties
sinusitis Therapie Oor, neus en sinussen
septische abortus Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
sepsis, vermoedelijk focus weke delen Therapie Sepsis
sepsis, vermoedelijk focus tractus respiratorius Therapie Sepsis
sepsis, vermoedelijk focus tractus digestivus Therapie Sepsis
sepsis, vermoedelijk focus tr. urogenitalis Therapie Sepsis
sepsis, vermoedelijk focus cholangitis Therapie Sepsis
sepsis, vermoedelijk focus centraal zenuwstelsel Therapie Sepsis
sepsis, bij centrale lijn Therapie Sepsis
sepsis - S.aureus Therapie Sepsis
sepsis - Pseudomonas Therapie Sepsis
sepsis - onbekende verwekker Therapie Sepsis
sepsis - Listeria monocytogenes Therapie Sepsis
sepsis - enterococcus faecium Therapie Sepsis
sepsis - enterococcus faecalis Therapie Sepsis
sepsis - Candida Therapie Sepsis
schistosomiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
schimmelinfectie huid Therapie Huid en weke delen
schaamluis (pediculosis pubis, platjes) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
schaamluis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
scabies Therapie Huid en weke delen
Salmonella typhi - dragerschap Therapie Gastrointestinale infecties
roodvonk (Groep A streptokok) Therapie Huid en weke delen
rickettsiosen Therapie Tropische en Parasitaire infecties
rabies Therapie Tropische en Parasitaire infecties
pyelonefritis Therapie Nieren en urinewegen
prostatitis Therapie Nieren en urinewegen
proctitis (man, SOA) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Pneumocystis jiroveci Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
pleuraempyeem Therapie Onderste luchtwegen
pityriasis versicolor Therapie Huid en weke delen
peritonsillair abces Therapie Mond en bovenste luchtwegen
peritonitis - secundair (perforatie) Therapie Intra-abdominale infecties
peritonitis - primair (SBP) Therapie Intra-abdominale infecties
parotitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
paragonimiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces Therapie Mond en bovenste luchtwegen
pancreatitis, necrotiserend Therapie Intra-abdominale infecties
otitis media Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa maligna Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa Therapie Oor, neus en sinussen
osteomyelitis acuta/spondylodiscitis - streptokokken Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis acuta/spondylodiscitis - S.aureus Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis acuta/spondylodiscitis - Pseudomonas aeruginosa Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis acuta/ spondylodiscitis - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis - chronisch Therapie Botten en gewrichten
orbita cellulitis Therapie Oog
opistorchiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
oculaire toxoplasmose Therapie Oog, Tropische en Parasitaire infecties
Neutropene koorts (sepsis) Therapie Sepsis
neuroborreliose (Lyme) Therapie Centraal zenuwstelsel
myiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Mycobacterium kansasii Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
Mycobacterium avium - gedissemineerd Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
Mucormycose Therapie Systemische schimmelinfecties
MRSA dragerschap Therapie Huid en weke delen
mondbodemflegmone Therapie Mond en bovenste luchtwegen
mijnworminfectie (N.americanus, A.duodenale) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
microsporidiose Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
meningitis - Streptococcus agalactiae (groep B streptokokken) Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - postoperatief/posttraumatisch Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - meningokokken (Neisseria meningitidis) Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - Listeria monocytogenes Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - H.influenzae Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - cryptokokken Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - Candida Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis - bij ventriculaire/lumbale drain Therapie Centraal zenuwstelsel
mediastinitis Therapie Hart en thorax
mastoiditis acuta Therapie Oor, neus en sinussen
mastitis puerperalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
malaria tropica (P. falciparum) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria tertiana (P. vivax/ovale) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria quartana (P. malariae) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria door P. knowlesi Therapie Tropische en Parasitaire infecties
longabces Therapie Onderste luchtwegen
leverabces Therapie Intra-abdominale infecties
leptospirose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
leishmaniasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
lassa koorts Therapie Tropische en Parasitaire infecties
laryngo-tracheo-bronchitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
laryngitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
larva migrans cutanea (creeping eruption) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
kunstgewricht infecties - streptokokken Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - Staphylococcus aureus of coagulase-negatieve stafylokokken Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - Pseudomonas aeruginosa Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - enterokokken Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - Enterobacterales Therapie Botten en gewrichten
kunstgewricht infecties - anaeroben Therapie Botten en gewrichten
kinkhoest Therapie Onderste luchtwegen
keratitis - schimmel Therapie Oog
keratitis - Herpes simplex Therapie Oog
keratitis - Candida albicans Therapie Oog
keratitis - onbekende verwekker Therapie Oog
isosporidiose Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
influenza Therapie Mond en bovenste luchtwegen
impetigo Therapie Huid en weke delen
hymenolepiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
hospital-acquired pneumonie Therapie Onderste luchtwegen
hordeolum Therapie Oog
hersenabces - Streptococcus anginosus-groep (S.anginosus, S.constellatus, S.intermedius) Therapie Centraal zenuwstelsel
hersenabces - Staphylococcus aureus Therapie Centraal zenuwstelsel
hersenabces - Pseudomonas aeruginosa Therapie Centraal zenuwstelsel
hersenabces - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
hersenabces - E.coli/Klebsiella Therapie Centraal zenuwstelsel
herpes zoster ophthalmicus Therapie Oog
herpes zoster Therapie Huid en weke delen
herpes simplex, mucocutaan Therapie Huid en weke delen
herpes simplex, mucocutaan Therapie Huid en weke delen
herpes simplex stomatitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
herpes genitalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Helicobacter pylori Therapie Gastrointestinale infecties
gonorroe Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
gnathostomiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
gastroenteritis - Yersinia spp. Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Vibrio cholerae Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - STEC / EHEC Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Shigella Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Salmonella (non-Typhi, non-Paratyphi) Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - onbekende verwekker Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Isospora belli Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Giardia lamblia Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Entamoeba histolytica Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Dientamoeba fragilis Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Cyclospora Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - cryptosporidien Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Campylobacter spp. Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Blastocystis Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - (Cysto)isospora belli Therapie Gastrointestinale infecties
furunkel Therapie Huid en weke delen
filaria-infecties Therapie Tropische en Parasitaire infecties
fascioliasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
fasciitis necroticans Therapie Huid en weke delen
faryngitis/cervicale lymfadenitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
erythema migrans (Lyme) Therapie Huid en weke delen
erysipelas Therapie Huid en weke delen
epiglottitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
epididymo-orchitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
enterobiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
endophthalmitis - onbekende verwekker Therapie Oog
endometritis puerperalis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
endocarditis, onbekende verwekker Therapie Hart en thorax
endocarditis, kunstklep, coagulase negatieve stafylokokken Therapie Hart en thorax
endocarditis, enterokokken Therapie Hart en thorax
endocarditis Viridans streptokokken en Streptococcus gallolyticus Therapie Hart en thorax
endocarditis Staphylococcus aureus Therapie Hart en thorax
endocarditis HACEK-bacteriën Therapie Hart en thorax
encephalitis - Varicella zoster virus Therapie Centraal zenuwstelsel
encephalitis - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
encephalitis - Herpes simplex virus Therapie Centraal zenuwstelsel
encephalitis - CMV Therapie Centraal zenuwstelsel
empirische en pre-emptive therapie Therapie Systemische schimmelinfecties
ehrlichiose / anaplasmose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
echinococcose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
diverticulitis Therapie Intra-abdominale infecties
diabetische voet Therapie Huid en weke delen
dacryoadenitis/-cystitis Therapie Oog
Cystitis bij zwangere Therapie Nieren en urinewegen
Cystitis bij man Therapie Nieren en urinewegen
cystitis Therapie Nieren en urinewegen
cysticercose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
cryptosporidiose Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
cryptokokkose (cryptococ) Therapie Systemische schimmelinfecties
crimean-congo hemorrhagische koorts Therapie Tropische en Parasitaire infecties
COVID-19 (SARS-CoV2, nieuw coronavirus) Therapie Mond en bovenste luchtwegen
conjunctivitis - Gonokokken conjunctivitis Therapie Oog
conjunctivitis - Chlamydia trachomatis Therapie Oog
conjunctivitis - onbekende verwekker Therapie Oog
comm-acq pneumonie - S.aureus (non-MRSA) Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - Pseudomonas aeruginosa Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - pneumokok Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - onbek verw - mild (CURB-65: 0-1) Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig (CURB-65: 2) Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: op zaal Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: ICU Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - Mycoplasma Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - Legionella Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - Chlamydia Therapie Onderste luchtwegen
comm-acq pneumonie - aspiratie Therapie Onderste luchtwegen
CMV retinitis Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
CMV radiculitis/myelitis Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
CMV colitis Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
clostridium difficile Therapie Gastrointestinale infecties
clonorchiasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
cholecystitis Therapie Intra-abdominale infecties
cholangitis Therapie Intra-abdominale infecties
Chlamydia (incl. LGV) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
cellulitis Therapie Huid en weke delen
candidurie / renale candidiasis Therapie Systemische schimmelinfecties
candidemie / gedissemineerde candidiasis Therapie Systemische schimmelinfecties
Candida retinitis/endophthalmitis Therapie Systemische schimmelinfecties
Candida peritonitis/ abdominale candidiasis Therapie Systemische schimmelinfecties
candida orofaryngeaal bij HIV Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
candida orofaryngeaal Therapie Systemische schimmelinfecties
candida oesofagitis bij HIV Therapie Infecties bij HIV/cellulaire immuunstoornissen
Candida oesofagitis Therapie Systemische schimmelinfecties
candida huid Therapie Huid en weke delen
candida balanitis Therapie Huid en weke delen
Buiktyphus - Salmonella (Para)typhi Therapie Gastrointestinale infecties
brucellose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
bronchitis- exacerbatie COPD Therapie Mond en bovenste luchtwegen
bronchitis Therapie Mond en bovenste luchtwegen
brandwonden Therapie Huid en weke delen
borreliose (Relapsing fever) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
blefaritis Therapie Oog
bijtwonden Therapie Huid en weke delen
bijna-verdrinking Therapie Onderste luchtwegen
bartonellose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
balanitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
bacteriële vaginose (Gardnerella) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
babesiose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Aspergillose - invasief, onbekende azol-gevoeligheid Therapie Systemische schimmelinfecties
ascariasis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
arthritis, ziekte van Lyme (Borrelia) Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - streptokokken Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - Staphylococcus aureus Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - Pseudomonas aeruginosa Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - gonokokken Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - Enterobacterales Therapie Botten en gewrichten
arthritis, septisch - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
anthrax Therapie Huid en weke delen
amoebenabces lever / amoebendysenterie Therapie Tropische en Parasitaire infecties
adnexitis/salpingitis/PID Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
acrodermatitis chronica atroficans (Lyme) Therapie Huid en weke delen
acanthamoeba keratitis Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Oog
Cryptokokkose (cryptococ) Therapie Systemische schimmelinfecties