meningitis - meningokokken (Neisseria meningitidis)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd 7 dagen

Opmerking:

penicilline gevoelige stam

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 7 dagen

Opmerking:

bij penicilline resistente stam (MIC >0.25)

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline overgevoeligheid

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie: overleg met arts-microbioloog of internist-infectioloog

Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Raadpleeg hiervoor het LCI protocol.

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498921.2
Bijgewerkt: 04/27/2020 - 00:47
Status: Published