endocarditis, onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd

+

ceftriaxon iv 2g 2dd

Opmerking:

Subacuut begin, natieve klep

Medicatie:

flucloxacilline iv 2g 6dd

of

flucloxacilline iv 12g continue per 24 uur

Opmerking:

Acuut begin, natieve klep

Medicatie:

flucloxacilline iv 2g 6dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Kunstklep

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Subacuut begin, natieve klep

Medicatie:

cefazoline iv 1g 6dd

of

cefazoline iv 6g continue per 24 uur

Opmerking:

Acuut begin, natieve klep

Medicatie:

cefazoline iv 1g 6dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Kunstklep

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstige allergie voor betalactams

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerkingen

- Vancomycine 2000-3000mg/dag in 2-3 doses (dalspiegels 15-20 mg/l). Alternatief is continu infuus (streefspiegel 20-25 mg/l).

 

- Empirische therapie aanpassen op geleide kweek. zie SWAB richtlijn

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498773.1
Bijgewerkt: 01/31/2020 - 17:52
Status: Published