encephalitis - Herpes simplex virus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

aciclovir iv 10mg/kg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

bij ernstige infectie 3 weken

Medicatie:

foscarnet iv 90mg/kg 2dd minimaal 14 dagen

Opmerking:

bij aangetoonde resistentie voor aciclovir

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-388303.3
Bijgewerkt: 04/27/2020 - 00:39
Status: Published