endocarditis Viridans streptokokken en Streptococcus gallolyticus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd 4 weken

Opmerking:

Viridans streptokokken en Streptococcus bovis met MIC ≤ 0,125 mg/l

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 4 weken

Opmerking:

Bij penicilline overgevoeligheid (niet-IgE gemedieerd)

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 4 weken

Opmerking:

Penicilline overgevoeligheid (IgE gemedieerd)

N.B. spiegelcontrole: streefspiegel 10-15 mg/ml

Medicatie:

benzylpenicilline iv 4milj. IU 6dd 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 dagen

Opmerking:

Viridans streptokokken en Streptococcus bovis met MIC > 0,125 mg/l en  ≤ 2 mg/l

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 dagen

Opmerking:

Viridans streptokokken en Streptococcus bovis met MIC > 2 mg/l

Opmerkingen

Als er sprake is van een kunstklep altijd gentamicine 1dd 3mg/kg voor 2 weken toevoegen, de totale behandelduur is 6 weken. 

Gentamicine:

Eenmalige gift:

·        heroverweeg gentamicine indien nierfunctie < 30 ml/min, overleg met arts-microbioloog

Meerdere dagen:

·        Slechte nierfunctie (<60 ml/min): heroverweeg gift iom arts-microbioloog.Indien de patient gentamicine moet krijgen overleg met dienstdoende apotheker over dosering/spiegelbepaling

·        Goede nierfunctie: bepaal dalspiegel voor 3e gift en overleg met dienstdoende apotheker over vervolgbeleid

Nb: in MCSlotervaart ziet de apotheker de spiegels niet, overleg daarom altijd telefonisch 

 

Indien een patiënt in het verleden is behandeld met cisplatin, zijn gentamicine of tobramycine gecontra-indiceerd.

Advies: overleg met hoofdbehandelaar en/of arts-microbioloog

Bij verminderde nierfunctie startdosering van de vancomycine aanpassen in overleg met de apotheker.

Advies: overleg met hoofdbehandelaar en/of arts-microbioloog

Indien sprake is van een ongecompliceerde endocarditis kan gekozen worden voor een behandeling van 2 weken met benzylpenicilline plus gentamicine. Criteria hiervoor zijn: geen contra-indicaties of hoge resistentie voor aminoglycosiden, geen cardiovasculaire risicofactoren zoals hartfalen, aortaklep insufficiëntie of geleidingsstoornissen, geen thrombo-embolische complicaties, geen vegetaties > 5 mm, geen cardiale of extracardiale abcessen, klinische respons binnen 7 dagen, duur klinische symptomen < 3 maanden en geen relapse endocarditis:

Benzylpenicilline                                   6 dd 2 ME i.v.

                                   plus

Gentamicine                             1 dd 3 mg/kg i.v. beide ged. 2 weken

Bron: IDSA quidelines

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-331985.9
Bijgewerkt: 08/22/2017 - 16:18
Status: Published