endocarditis Staphylococcus aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd 6 weken

Opmerking:

Linkszijdige infectie

Medicatie:

cefazoline iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Bij penicilline overgevoeligheid (niet-IgE gemedieerd)

Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd

Opmerking:

Penicilline overgevoeligheid (IgE gemedieerd)

Medicatie:

flucloxacilline iv 2000mg 6dd 6 weken

+

rifampicine po 300mg 3dd 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij kunstklep

Opmerkingen

Gentamicine:

Eenmalige gift:

·        heroverweeg gentamicine indien nierfunctie < 30 ml/min, overleg met arts-microbioloog

Meerdere dagen:

·        Slechte nierfunctie (<60 ml/min): heroverweeg gift iom arts-microbioloog.
Indien de patient gentamicine moet krijgen overleg met dienstdoende apotheker over dosering/spiegelbepaling

·        Goede nierfunctie: bepaal dalspiegel voor 3e gift en overleg met dienstdoende apotheker over vervolgbeleid

Nb: in MCSlotervaart ziet de apotheker de spiegels niet, overleg daarom altijd telefonisch 

 

Indien een patiënt in het verleden is behandeld met cisplatin, zijn gentamicine of tobramycine gecontra-indiceerd.

Advies: overleg met hoofdbehandelaar en/of arts-microbioloog

Bij verminderde nierfunctie startdosering van de vancomycine aanpassen in overleg met de apotheker.

 

De behandelduur voor rechtszijdige endocarditis is twee weken mits met bovenstaande therapie behandeld kan worden (dus geen sprake van penicilline allergie/flucloxacilline resistentie (MRSA)/hoge resistentie voor aminoglycosiden) EN voldaan wordt aan de volgende criteria: geen nierinsufficiëntie, geen extra-pulmonale metastatische infecties, geen linkszijdige klepinfectie, geen hoge resistentie voor aminoglycosiden, geen sprake van persisterende koorts.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-331957.7
Bijgewerkt: 08/22/2017 - 16:15
Status: Published